Varukorgen är tom


Totalt: 0:-  Kassan  Ändra 

DEBATT

 

De åsikter och värderingar som framförs i artiklarna inte nödvändigtvis representerar administratörens åsikter. Vi vill med denna sida verka för en öppenhet kring hälsa, näring och komplementära metoder.

 

AMALGAM: Dina amalgamfyllningar innehåller 50% kvicksilver. Redan när amalgam innehåller mer än 2 % kvicksilver klassas det som "Mycket giftig".

 

INDUSTRIELL FÖDA: Under de senaste hundra åren har industrialismens framväxt inom jordbruket och livsmedelshanteringen bidragit till en avsevärd förändring av hur maten odlas och vad vi äter.

 

GMO-mat innebär okända hälsorisker. Ingen vet hur människor eller djur påverkas av att äta GMO-mat. Genmodifiering är ingen exakt teknik. Den medför alltid förändringar i den modifierade organismens naturliga genuppsättning. Trots att mycket få studier har gjorts av hälsoeffekter på människor eller djur finns det redan en rad indikationer på möjliga problem med bland annat celltillväxt, immunsystem och vitala organ

 

Filmer

Underkastelsen Om kriget mot oss själva och mänsklighetens möjlighet att överleva det. Hör vittnesbörden från 23 världesledande professorer om hotet som omger oss och finns i oss, och som riskerar utplåna mänskligheten långt innan epidemier, krig eller klimatförändringar. En dokumentär om de hundratals kemikalier vi alla idag bär i vårt blod, som ett resultat av den oerhörda mängd kemikalier vi sedan andra världskriget spritt i vår miljö och underkastat oss. Stefan Jarl tar ett i alarmfilmsammanhang välkänt men pedagogiskt grepp om den internationella forskning som de senaste åren pekat ut kemikalier som en orsak till västerländska hälsoproblem. Hyr den på SF- Anytime.

 

Super Size Me. Under 30 dagar levde filmaren Morgan Spurlock endast på mat från McDonalds. Han åt tre mål mat om dagen. Resultatet kom snabbt – han drabbades av huvudvärk, blev deprimerad och förlorade sexlusten. Trots detta kände han ett ständigt sug efter mer snabbmat. Efter en månad på sin diet hade Spurlocks hälsa försämrats radikalt. En mycket underhållande och skrämmande film, Han satte sitt eget liv på spel för att kunna färdigställa sin debutfilm. Hyr den på SF- Anytime.